Pratt And Whitney Kalisz Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: BNNNB

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 22

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.pwk.com.pl

Rok powstania: 1992

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 62–800 Kalisz, ul. Elektryczna 4aZobacz na mapie

Województwo: wielkopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: produkcja statków powietrznych, silników i komponentów lotniczych

Opis działalności przedsiębiorstwa: Spółka Pratt&Whitney Kalisz (PWK) powstała w 1992 roku. Przedsiębiorstwo jest częścią międzynarodowego koncernu Pratt&Whitney Canada, wiodącego na świecie lidera w produkcji silników turbośmigłowych, turbowentylatorowych i turbowałowych do samolotów biznesowych, komunikacji lokalnej oraz śmigłowców. Firma Pratt&Whitney Kalisz produkuje części do silników lotniczych. Podstawowe rodzaje produkowanych części to: jarzma reduktorów planetarnych, aparaty kierujące sprężarek osiowych, labirynty uszczelniające turbin, koła zębate pomp olejowych, wałki zębate skrzynek napędów, sworznie reduktorów planetarnych, sprzęgła, koła zębate stożkowe o zębach łukowych, koła reduktorów planetarnych, koła pierścieniowe reduktorów planetarnych, przewody rurowe, wały główne silnika.

Udziałowcy: PRATT & WHITNEY CANADA INC – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 127 792 158 290 193 180 204 961 206 881 302 709
Wynik finansowy
netto
1 834 6 507 24 746 11 168 -52 369 9 867
Koszty zakończonych prac rozwojowych 1 480 1 331 209
Wartości niematerialne i prawne 3 333 4 831 5 029 4 747
Aktywa razem 195 380 207 376 241 013 281 019 306 734 332 156
Kapitał własny 98 990 169 734 198 285 209 552 99 952 152 366

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz bardzo wysoko oceniane są zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to BNNNB.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, członek Doliny Lotniczej, inwestor w badania i rozwój

Wróć do tabeli rankingowej