Prodrem Sp. z o.o.

Tooling Company Mielec Ltd.

Ocena w systemie 5A: CNNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 95

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.prodrem.ptc.pl

Rok powstania: 1939

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 39–300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: poddostawcy i podwykonawcy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Zakład Produkcyjno-Remontowy PRODREM specjalizuje się w produkcji narzędzi i przyrządów używanych w procesach obróbki skrawaniem, niestandardowych konstrukcji stalowych, szerokiego asortymentu kół zębatych i elementów układów przeniesienia mocy. Firma wykonuje usługi z zakresu mechaniki precyzyjnej. Dokonuje także przeglądów, napraw bieżących i remontów generalnych konwencjonalnych i specjalistycznych obrabiarek różnych typów.

Udziałowcy: UNICOMMERCE Sp. z o.o. Sp. K. – 72,75%, Marian Łukasik – 18,18%, Inni – 9,06%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 12 200 11 211 8 368
Wynik finansowy
netto
-2 173 -470
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 253 175
Aktywa razem 9 064 8 035
Kapitał własny 472 3

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNNNN.

Status przedsiębiorstwa: członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej