Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze

‘Polish Airports’ State Enterprise

Ocena w systemie 5A: CCNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 41

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.porty-lotnicze.com.pl

Rok powstania: 1958

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 00–906 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: porty lotnicze

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze zajmuje się m.in. budową i eksploatacją lotnisk oraz świadczeniem usług na rzecz pasażerów i linii lotniczych. P.P. Porty Lotnicze zarządza dwoma portami lotniczymi: w Warszawie i Zielonej Górze. Posiada również udziały w 10 spółkach nadzorujących działanie lotnisk w Krakowie, Szczecinie, Poznaniu, Gdańsku, Modlinie, Wrocławiu, Katowicach, Szczytnie, Bydgoszczy i Rzeszowie.

Udziałowcy: Skarb Państwa – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 858 468 861 743 1 068 450 679 930 634 978 614 489
Wynik finansowy
netto
173 897 196 756 208 325 141 037 90 493 51 944
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 12 284 10 016 10 208 3 731 5 193 2 641
Aktywa razem 2 019 008 2 308 657 2 554 859 2 266 368 2 397 892 2 472 773
Kapitał własny 1 683 855 1 890 300 2 052 067 1 898 746 1 964 670 2 047 073

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i procesowej, wysoko oceniane są zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CCNNC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna

Wróć do tabeli rankingowej