PZL-HYDRAL S.A.

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 68

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.hydral.com.pl

Rok powstania: 1946

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 51–317 Wrocław, ul. Bierutowska 67bZobacz na mapie

Województwo: dolnośląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: poddostawcy i podwykonawcy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo PZL-HYDRAL S.A. jest przedsiębiorstwem produkcyjnym, wytwarzającym pompy hydrauliczne zębate, pompy spożywcze, silniki tłoczkowe, zawory przelewowe, rozdzielacze hydrauliczne, elektrozawory i zasilacze hydrauliczne dla wielu gałęzi przemysłu, w tym dla przemysłu lotniczego, włókienniczego, maszynowego.

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 34 651 47 600 48 618 55 741 32 757 11 870
Wynik finansowy
netto
-48 151 -14 927 -1 076 -61 578 -23 902 -46
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 86 966 92 011 76 986 111 051 35 661 30 617
Kapitał własny -214 815 -229 743 -250 500 -188 922 -165 020 -164 974

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej