PZL Mielec Cargo Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CNNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 80

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.lotnisko.mielec.pl

Rok powstania: 2003

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 39–300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: porty lotnicze

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo PZL-Mielec Cargo Sp. z o.o. jest spółką zarządzającą lotniskiem położonym na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec. Spółka jest właścicielem całej infrastruktury lotniskowej. Samo lotnisko posiada dwie prostopadłe drogi startowe o nawierzchni asfaltowo-betonowej. Długość głównej drogi startowej wynosi 2498 m i szer. 60 m, natomiast pomocniczej drogi startowej – 659 m i szer. 25 m. Po północnej stronie głównej drogi startowej zlokalizowany jest trawiasty pas startowy o długości 610 m i szerokości 100 m przeznaczony głównie dla lotnictwa sportowego. Na lotnisku funkcjonuje dodatkowe lotnicze przejście graniczne dla ruchu osobowego, którego obsługę prowadzi Placówka Straży Granicznej Lotniska Rzeszów Jesionka.

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 1 281 1 551 1 726 1 813
Wynik finansowy
netto
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem
Kapitał własny

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNNNN.

Wróć do tabeli rankingowej