PZL-Wrocław Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CNNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 86

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.pzl-wroclaw.com.pl

Rok powstania: 2004

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 51–317 Wrocław, ul. Bierutowska 65Zobacz na mapie

Województwo: dolnośląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: produkcja statków powietrznych, silników i komponentów lotniczych

Opis działalności przedsiębiorstwa: Podstawową działalnością PZL-Wrocław Sp. z o.o. jest produkcja podzespołów i układów dla systemów hydraulicznych i paliwowych do samolotów i śmigłowców. Poza wyrobami dla przemysłu lotniczego i hydrauliki przemysłowej firma współpracuje z globalnymi firmami w zakresie produkcji detali oraz wykonawstwa specjalistycznych procesów obróbki mechanicznej, cieplnej i chemicznej. Spółka prowadzi także na zlecenia prace projektowo-badawcze oraz serwisowe.

Udziałowcy: HS POLAND HOLDINGS Sp. z o.o. – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 22 737 52 323 33 605
Wynik finansowy
netto
44 8 720 -8 292
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 516 364 197
Aktywa razem 35 655 57 214 52 529
Kapitał własny 17 304 26 002 17 610

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNNNN.

Wróć do tabeli rankingowej