Royal Star Sp. z.o.o.

Ocena w systemie 5A: NNNNB

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 94

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.royal-star.pl

Rok powstania: 1995

Adres: 39–200 Dębica, ul. Drogowców 7Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: poddostawcy i podwykonawcy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Royal Star Sp. z o.o. jest firmą działającą na terenie Polski w branży budownictwa przemysłowego oraz w branży instalacyjnej, a w szczególności wentylacyjno-klimatyzacyjnej i chłodniczej. Lotnictwo jest od wielu lat pasją dyrekcji firmy Royal-Star, dlatego też firma zdecydowała się zaistnieć na rynku lotniczym jako Ośrodek Szkolenia Lotniczego. Pod koniec roku 2003 rozpoczęto proces certyfikacji Ośrodka Szkolenia Lotniczego Royal-StarAERO.

Udziałowcy: Krzysztof Pawełek – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto
Wynik finansowy
netto
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem
Kapitał własny

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to NNNNB.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej