Sandvik Polska Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 62

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.sandvik.com

Rok powstania: 1974

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 02–665 Warszawa, ul. Wilanowska 372Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: handel

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Sandvik to światowy lider w produkcji narzędzi skrawających tokarskich i obrotowych, stali kwasoodpornej, wysokostopowej, materiałów elektrooporowych, taśm transporterowych oraz stopów specjalnych. Przedsiębiorstwo kooperuje z największymi światowymi producentami z branży motoryzacyjnej, lotniczej, produkcji form i matryc, obróbki małych detali i przemysłu maszynowego.

Udziałowcy: SANDVIK AB – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 89 635 129 790 147 991 208 625 204 919 144 244
Wynik finansowy
netto
7 511 5 118 4 720 8 672 6 081 1 457
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 41 112 272 99
Aktywa razem 31 520 43 138 59 790 110 069 104 266 103 187
Kapitał własny 10 868 8 987 23 517 49 599 47 008 48 465

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CCNNN.

Status przedsiębiorstwa: członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej