SEGER Ozga, Mikuszewski Sp. J.

Ocena w systemie 5A: NCNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 59

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.seger.pl

Rok powstania: 1994

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 38–124 Wiśniowa, ul. Wiśniowa 299Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: handel

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo specjalizuje się w sprzedaży narzędzi ręcznych i ściernych, maszyn i urządzeń skrawających oraz części do nich producentów światowych i krajowych. Większość kooperujących producentów legitymuje się najwyższymi certyfikatami jakościowymi ISO 9001 oraz ISO 9002. Przedsiębiorstwo w ramach kontraktów europejskich zrealizowało projekt wdrożenia i uruchomienia platformy B2B, mający na celu optymalizację procesów biznesowych oraz przepływu informacji w przedsiębiorstwie (wartość projektu to 565 tys. zł, wartość dofinansowania 331,5 tys. zł, początek realizacji projektu wrzesień 2009).

Udziałowcy: Mikuszewski Marek Krzysztof – 33,33%, Ozga Beata – 33,33%, Ozga Wojciech Artur – 33,33%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 10 172 15 212 14 730 13 567
Wynik finansowy
netto
947 1 609 1 855 991
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 16 11 9
Aktywa razem 5 079 7 323 5 870 6 009
Kapitał własny 2 147 3 109 1 620 1 620

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz posiada wysokie zdolności pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to NCNNC.

Status przedsiębiorstwa: członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej