Siemens Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: BCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 21

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.siemens.pl

Rok powstania: 1991

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 03–821 Warszawa, ul. Żupnicza 11Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: handel

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Siemens Sp. z o.o. jest częścią globalnego koncernu Siemens AG, światowego lidera w branży elektrotechnicznej i elektronicznej. Polska filia Siemensa oferuje m.in. uniwersalną platformę sprzętową przeznaczoną do sterowania obrabiarkami dla różnych gałęzi przemysłu i technologii – SINUMERIK. Platforma SINUMERIK realizuje koncepcję kompletnego wyposażenia elektrycznego maszyny – od sterowania CNC, poprzez układy przekształtnikowe i silniki serwo do szaf sterowniczych. Firma Siemens Sp. z o.o. jest członkiem Stowarzyszenia Przedsiębiorców Dolina Lotnicza.

Udziałowcy: SIEMENS BETEILIGUNGEN INLAND GMBH – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 2 008 466 1 965 218 1 559 847 1 038 923 1 096 218 1 517 609
Wynik finansowy
netto
119 765 207 702 95 909 29 831 113 529 81 057
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 2 456 1 604 3 154 2 606 2 839
Aktywa razem 936 969 1 417 284 773 898 599 398 641 678 625 254
Kapitał własny 531 231 606 438 384 025 289 229 260 921 314 053

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to BCNNN.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej