Technology Management Consultants - Poland

Ocena w systemie 5A: NNNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 100

Pozycja na Liście 500’2009: brak

tm-consultants.com

Rok powstania: 2000

Adres: 32–031 Włosań, ul. Kampinos 14Zobacz na mapie

Województwo: małopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: handel

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Technology Management Consultants – Poland wykonuje usługi konsultacyjne w zakresie inżynierii powierzchni i innowacyjnych technologii powłok specjalnych i procesów regeneracji (mikroplazma, PTA, laser). Prowadzi prace badawczo-rozwojowe oraz wdrożeniowe. Aktualnie TMC Poland jest uznanym na świecie ekspertem w napawaniu laserowym i plazmowym, laserowej obróbce materiałów, natryskiwaniu cieplnym, natryskiwaniu metodą Cold Spray, antykorozyjnych warstwach dyfuzyjnych do silników lotniczych. TMC Poland jest przedstawicielem takich firm, jak: Aimtek/Bay State, CFI, Deloro Stellite/Hettiger, IPG Photonics, Laserline, Liburdi, Oxistop, Powdermet.

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto
Wynik finansowy
netto
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem
Kapitał własny

Opis działalności innowacyjnej: do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to NNNNC.

Status przedsiębiorstwa: członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej