Thoni Alutec Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 43

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.alutec.pl

Rok powstania: 1998

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 37–450 Stalowa Wola, ul. Przyszowska 1Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: poddostawcy i podwykonawcy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Thoni Alutec specjalizuje się w produkcji odlewów ze stopów magnezu i aluminium w formach piaskowych oraz kokilach, z obróbką cieplną i mechaniczną. Firma oferuje kompletne rozwiązania, zaczynając od konstrukcji odlewu, poprzez zaprojektowanie i wykonanie oprzyrządowania modelowego, odlanie odlewu, obróbkę cieplną, mechaniczną oraz montaż wykonanych elementów.

Udziałowcy: Thoni Lothar Rudolf – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 68 257 113 368 173 947 198 096 182 059
Wynik finansowy
netto
20 549 33 549 38 498 32 863 29 298
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 3 67 392 1 010
Aktywa razem 31 767 56 416 122 820 193 820 208 706
Kapitał własny 20 645 33 645 65 285 88 380 116 196

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CCNNN.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej