TUV NORD Polska sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: BBNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 8

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.tuv-nord.pl

Rok powstania: 1995

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 40–085 Katowice, ul. Mickiewicza 29Zobacz na mapie

Województwo: śląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: handel

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo TUV NORD POLSKA działa aktywnie na rynku polskim w sektorze odbioru, szkoleń i certyfikacji systemów jakości oraz urządzeń technicznych. Firma posiada obecnie 9 biur regionalnych, oprócz centrali w Katowicach, zlokalizowane są: w Warszawie, Poznaniu, Bydgoszczy, Opolu, Łodzi, Gdańsku, Lublinie, Rzeszowie, Wrocławiu.

Udziałowcy: TUV NÖRD INTERNATIONAL GmbH & CO.KG – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 22 033 22 873 25 006 26 583
Wynik finansowy
netto
2 770 2 784 2 488 2 953
Koszty zakończonych prac rozwojowych 292
Wartości niematerialne i prawne 344 8 63 55
Aktywa razem 8 801 9 849 9 737 10 907
Kapitał własny 6 904 7 610 7 315 7 779

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i procesowej oraz wysoką oceną zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to BBNNC.

Status przedsiębiorstwa: członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej