ULTRATECH Sp. z o.o.

ULTRATECH Ltd.

Ocena w systemie 5A: NNNNA

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 69

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.ultratech.pl

Rok powstania: 2000

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 35–301 Rzeszów, ul. Morgowa 81Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: produkcja statków powietrznych, silników i komponentów lotniczych

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo ULTRATECH zajmuje się produkcją części i podzespołów dla światowych firm lotniczych i energetycznych. Wytwarza wyroby metodą obróbki skrawaniem półfabrykatów z różnych gatunków stali, aluminium i tytanu. Wykorzystuje do tego posiadane japońskie numeryczne (CNC) centra obróbcze i tokarki CNC. Oprócz głównej siedziby firmy w Rzeszowie, ULTRATECH posiada również zakład produkcyjny w Sędziszowie Młp. (2900 m? pow.) i wydział polerowni łopatek do turbin w Przeworsku (200 m2 pow.). ULTRATECH jest członkiem – założycielem klastra Dolina Lotnicza i od samego początku jego istnienia aktywnie działa na rzecz jego rozwoju.

Udziałowcy: Władysław Lechman – 54,1%, Marek Bujny – 18,0%, Grzegorz Wiącek – 18,0% , Inni – 9,9%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 2 766 5 967 5 665
Wynik finansowy
netto
-215
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 88
Aktywa razem 4 990
Kapitał własny

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się najwyższą oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to NNNNA.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej