VAC AERO KALISZ Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: BCNNB

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 7

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.vacaero.com.pl

Rok powstania: 2003

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 62–800 Kalisz, ul. Elektryczna 8Zobacz na mapie

Województwo: wielkopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: poddostawcy i podwykonawcy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo VAC AERO KALISZ Sp. z o.o. specjalizuje się w działalności usługowej w zakresie lotniczych procesów specjalnych, tj. obróbki cieplnej i lutowania twardego w próżni, nawęglania próżniowego oraz nakładania powłok specjalnych (napylanie plazmowe, HVOF, organiczne i nieorganiczne powłoki ochronne).

Udziałowcy: VAC AERO INTERNATIONAL – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 4 807 6 493 9 644 10 399
Wynik finansowy
netto
1 131 1 391 3 280 3 254
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 11 11 11 126
Aktywa razem 5 474 5 722 9 907 12 277
Kapitał własny 3 814 5 205 8 451 10 205

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz bardzo wysoką oceną zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to BCNNB.

Status przedsiębiorstwa: członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej