Warsaw Airport Services Sp. z o.o.

Warsaw Airport Services Ltd.

Ocena w systemie 5A: CNNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 77

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.was-handling.pl

Rok powstania: 2000

Adres: 00–906 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 1Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: agenci obsługi naziemnej

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Warsaw Airport Services Sp. z o.o. (WAS) jest agentem handlingowym świadczącym kompleksowe usługi dla przewoźników lotniczych korzystających z Międzynarodowego Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie oraz Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka. Usługę informacji lotniskowej oraz call center firma świadczy w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II w Krakowie. Przedsiębiorstwo świadczy usługi z zakresu naziemnej obsługi pasażerów i ich bagażu, naziemnej obsługi samolotów, koordynacji operacji lotniczych, odladzania samolotów, informacji lotniskowej, obsługi lotów prywatnych w Terminalu General Aviation.

Udziałowcy: Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 34 628 35 825 38 498 47 874 53 108 64 139
Wynik finansowy
netto
2 230 -1 120 954 3 842 -3 889 2 637
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 36 737 37 294 28 672 31 376 31 945 38 824
Kapitał własny 12 220 11 800 12 754 16 596 12 783 16 623

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNNNN.

Wróć do tabeli rankingowej