White Eagle Aviation WEA S.A.

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 46

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.whiteeagle.com.pl

Rok powstania: 1998

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 02–675 Warszawa, ul. Wołoska 18Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: transport lotniczy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Firma WHITE EAGLE AVIATION WEA S.A. jest to polska linia lotnicza specjalizują się w lotach czarterowych oraz usługach cargo. Głównym lotniskiem bazowym WEA jest port lotniczy Warszawa-Okęcie. Linie lotnicze zostały założone w 1992 r. a regularne połączenia White Eagle Aviation rozpoczął w 1993 roku. W 1995 r. linia przeniosła swoją bazę na lotnisko na Okęciu i rozpoczęła regularne loty dla United Parcel Service. Obecnie głównymi zadaniami linii lotniczej White Eagle Aviation są przewozy lotnicze (także na terenie Wielkiej Brytanii), organizacja lotów czarterowych oraz transport cargo.

Udziałowcy: Katarzyna Frank-Niemczycka – 51,57%, TUI AG – 29,3%, Zbigniew Niemczycki – 19,13%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 33 358 31 115 52 544 39 625 12 612 1 636
Wynik finansowy
netto
1 131 372 3 498 -11 406 -10 712 8 214
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 6
Aktywa razem 36 142 24 594 19 221 13 370 8 698 1 918
Kapitał własny -7 466 -4 983 -1 484 -12 891 -20 252 -13 750

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej