Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A.

Military Aviation Works No. 1

Ocena w systemie 5A: CNNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 72

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.wzl1.mil.pl

Rok powstania: 1944

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 93–465 Łódź, ul. Dubois 119Zobacz na mapie

Województwo: łódzkie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: naprawa i konserwacja statków powietrznych

Opis działalności przedsiębiorstwa: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. w Łodzi to jedna z wiodących firm europejskich branży lotniczej o ponad 60-letniej tradycji. Firma ugruntowała swoją pozycję na rynku lokalnym, krajowym i zagranicznym dzięki niestandardowej działalności, która w głównej mierze obejmuje remonty, obsługę i modernizację śmigłowców Mi-2, Mi-8, Mi-14, Mi-17, Mi-24 oraz Kaman SH-2G. Spółka specjalizuje się również w usługach w zakresie pokryć galwanicznych, metrologii oraz obróbki mechanicznej.

Udziałowcy: Skarb Państwa – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 684 405 893 174 126 167
Wynik finansowy
netto
98 702 10 117 15 037
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 70 029 130 072 104 436
Kapitał własny 31 767 39 046 519 445

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNNNN.

Wróć do tabeli rankingowej