Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.

Military Aviation Depot No. 2

Ocena w systemie 5A: CNNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 71

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.wzl2.mil.pl

Rok powstania: 1957

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 85–915 Bydgoszcz, ul. Szubińska 107Zobacz na mapie

Województwo: kujawsko-pomorskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: naprawa i konserwacja statków powietrznych

Opis działalności przedsiębiorstwa: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. specjalizują się remontach i naprawach maszyn lotniczych. W zakresie swojej działalności WZL-2 S.A. oferują kompleksowe remonty i modernizacje samolotów wojskowych typu MiG-29, Su-22, TS-11 Iskra, naprawy i serwisowanie samolotów cywilnych, malowanie samolotów wojskowych i cywilnych oraz pojazdów samochodowych. Ponadto zakłady oferują szeroki zakres usług produkcyjnych. W ponad 60-letniej działalności w WZL-2 remontowane były niemal wszystkie typy samolotów bojowych używanych w polskim lotnictwie, takie jak: MiG-15, MiG-17, UT MiG-15, Lim-1, Lim-2, SB Lim-2, TS-11, Su-22, MiG-29.

Udziałowcy: Skarb Państwa – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto
Wynik finansowy
netto
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem
Kapitał własny

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoką oceną zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNNNC.

Wróć do tabeli rankingowej