Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A.

Military Aircraft Works No. 4

Ocena w systemie 5A: CNNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 85

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.wzl4.mil.pl

Rok powstania: 1957

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 01–452 Warszawa, ul. Ks. Bolesława 1/3Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: naprawa i konserwacja statków powietrznych

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 4 S.A. od ponad 50 lat specjalizuje się w remontach silników turbinowych. WZL-4 remontuje i usprawnia silniki samolotowe i śmigłowcowe oraz pomocnicze turbinowe zespoły napędowe. Firma dysponuje własną hamownią. W nowoczesnej stacji prób można wykonywać próby współczesnych silników lotniczych (cywilnych i wojskowych). Hamownia spełnia wymagania organizacji obsługowej w zgodności z PART-145.

Udziałowcy: Skarb Państwa – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 85 439 68 584
Wynik finansowy
netto
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem
Kapitał własny

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNNNN.

Wróć do tabeli rankingowej