Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Kalisz S.A.

Ocena w systemie 5A: ACACN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 2

Pozycja na Liście 500’2009: 107

www.wsk.kalisz.pl

Rok powstania: 2004

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 62–800 Kalisz, ul. Częstochowska 140Zobacz na mapie

Województwo: wielkopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: produkcja statków powietrznych, silników i komponentów lotniczych

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Kalisz S.A. jest producentem silników lotniczych. Firma wytwarza m.in. tłokowe silniki lotnicze ASz-62 IR do samolotów An-2 i M-18 Dromader oraz silniki AI-14R do samolotów PZL-101 Gawron i PZL-104 Wilga. PZL-Kalisz S.A. rozwija współpracę z takimi znanymi firmami, jak: General Electric Transportation Systems, Allison Transmission, Turbomeca, Sulzer Textil Szwajcaria, Pratt Whitney Kalisz. Część produkcji WSK PZL- Kalisz S.A. przeznaczona jest dla lotnictwa wojskowego.

Udziałowcy: Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. – 75,45%, pracownicy – 11,59%, Inni – 12,96%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 58 115 65 174 66 735 58 202 58 352 65 149
Wynik finansowy
netto
-1 839 252 306 155 -2 971 974
Koszty zakończonych prac rozwojowych 11 850 14 878 20 638
Wartości niematerialne i prawne 2 056 958 15 377 18 021 23 414
Aktywa razem 87 607 93 038 106 442 120 980 122 997 124 378
Kapitał własny 67 301 67 553 67 859 77 874 74 903 75 877

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się najwyższą oceną poziomu innowacyjności rynkowej, wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz na najwyższym poziomie oceniane są nakłady na działalność innowacyjną. Firma posiada wysokie zdolności do patentowania swoich rozwiązań. Ocena 5A przedsiębiorstwa to ACACN.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój

Wróć do tabeli rankingowej