Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Krosno S.A.

Ocena w systemie 5A: CNCNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 49

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.wsk-krosno.pl

Rok powstania: 1945

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 38–400 Krosno, ul. Żwirki i Wigury 6Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: produkcja statków powietrznych, silników i komponentów lotniczych

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Krosno S.A. jest producentem urządzeń do odbioru, transportu, chłodzenia i magazynowania płynnych mediów spożywczych (około 75% produkcji) oraz części i komponentów dla przemysłu lotniczego (25% produkcji). W ramach produkcji dla przemysłu lotniczego firma wytwarza części podwozi samolotowych, gięte elementy z blach służące do budowy skrzydeł, usterzenia poziomego i pionowego samolotu, kratownice samolotu M-18, dysze wylotu spalin, rury żarowe i inne elementy turbin parowych, a także oprzyrządowanie produkcyjne, montażowe i pomocnicze. WSK PZL-Krosno S.A. posiada własne biuro konstrukcyjne oraz laboratoria. Jest wyposażone w niezbędne maszyny i urządzenia do realizacji produkcji specjalnej dla przemysłu chłodniczego i lotniczego.

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 21 072 14 962 23 037 25 623 20 347 10 033
Wynik finansowy
netto
108 113 541 14 -466 -2 912
Koszty zakończonych prac rozwojowych 59 62
Wartości niematerialne i prawne 80 9 63
Aktywa razem 16 983 17 289 22 865 19 942 18 465 13 624
Kapitał własny 12 507 12 620 13 160 13 174 11 976 9 064

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoką oceną nakładów na działalność innowacyjną. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNCNN.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, członek Doliny Lotniczej, inwestor w badania i rozwój

Wróć do tabeli rankingowej