Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Rzeszów S.A.

Ocena w systemie 5A: BNNNA

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 6

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.wskrz.com

Rok powstania: 1938

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 35–078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: produkcja statków powietrznych, silników i komponentów lotniczych

Opis działalności przedsiębiorstwa: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Rzeszów S.A. jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją komponentów lotniczych i kompletnych jednostek napędowych. W ramach produkcji komponentów lotniczych firma wytwarza m.in. kadłuby sprężarek, komory spalania, dyfuzory, wyloty, łopatki sprężarek i turbin, koła zębate, wałki, jarzma, dyski, korpusy, kadłuby, łopatki lotnicze i przemysłowe, aparaty kierujące, elementy aparatury paliwowej, wirniki turbin, wirniki sprężarek. Firma produkuje również silniki lotnicze odrzutowe, turbowałowe, turbośmigłowe. Firma posiada własne biuro konstrukcyjne.

Udziałowcy: UNITED TECHNOLOGIES HOLDINGS SAS – 99,9%, Skarb Państwa – 0,1%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 509 251 480 023 574 483 655 775 770 539
Wynik finansowy
netto
-49 178 -33 384 11 605 -88 590 44 370
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 4 113 7 449 10 561 10 222 10 285
Aktywa razem 563 335 566 164 758 358 794 604 835 205
Kapitał własny 278 729 240 821 293 230 85 088 255 378

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz najwyższą oceną zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to BNNNA.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, członek Doliny Lotniczej, inwestor w badania i rozwój, firma patentująca

Wróć do tabeli rankingowej