Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A.

Ocena w systemie 5A: CNBNA

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 3

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.wskrz.com

Rok powstania: 1938

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 35–078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: produkcja statków powietrznych, silników i komponentów lotniczych

Opis działalności przedsiębiorstwa: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Rzeszów S.A. jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją komponentów lotniczych i kompletnych jednostek napędowych. W ramach produkcji komponentów lotniczych firma wytwarza m.in. kadłuby sprężarek, komory spalania, dyfuzory, wyloty, łopatki sprężarek i turbin, koła zębate, wałki, jarzma, dyski, korpusy, kadłuby, łopatki lotnicze i przemysłowe, aparaty kierujące, elementy aparatury paliwowej, wirniki turbin, wirniki sprężarek. Firma produkuje również silniki lotnicze odrzutowe, turbowałowe, turbośmigłowe. Firma posiada własne biuro konstrukcyjne.

Udziałowcy: UNITED TECHNOLOGIES HOLDINGS SAS – 99,9%, Skarb Państwa – 0,1%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 237 950 316 495 325 089 368 448 471 042 402 722
Wynik finansowy
netto
6 990 955 1 250 4 175 -13 346 -118 663
Koszty zakończonych prac rozwojowych 2 161
Wartości niematerialne i prawne 2 056 958 6 2 224 1 514 3 095
Aktywa razem 451 082 521 911 538 341 631 006 691 741 533 535
Kapitał własny 313 922 315 541 315 469 318 294 316 441 66 748

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz najwyższą oceną zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to BNNNA.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, członek Doliny Lotniczej, inwestor w badania i rozwój, firma patentująca

Wróć do tabeli rankingowej