Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Warszawa II S.A.

Ocena w systemie 5A: NCBNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 9

Pozycja na Liście 500’2009: 308

www.pzl.com.pl

Rok powstania: 1952

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 03–840 Warszawa, ul. Grochowska 306/310Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: produkcja statków powietrznych, silników i komponentów lotniczych

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Warszawa II S.A. wytwarza osprzęt lotniczy, w tym przyrządy pilotażowo-nawigacyjne samolotowe, śmigłowcowe i szybowcowe, urządzenia elektro-energetyczne, elementy automatyki i instalacji pokładowych, urządzenia tlenowe, sprzęt zabezpieczający pilota. Przedsiębiorstwo produkuje również laserowe symulatory ognia (pola walki), systemy sterowania i autopiloty dla statków morskich, zawory elektromagnetyczne do instalacji przemysłowych oraz odlewy ciśnieniowe ze stopów aluminium.

Udziałowcy: Bumar Sp. z o.o. – 78,9%, Inni – 21,1%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 22 074 31 453 35 713 38 834 46 804 28 278
Wynik finansowy
netto
1 669 2 752 1 384 218 271 261
Koszty zakończonych prac rozwojowych 1 413 526 263
Wartości niematerialne i prawne 63 1 481 535 263
Aktywa razem 54 053 56 130 71 273 65 699 66 285 64 660
Kapitał własny 15 617 23 921 29 305 27 603 27 470 27 731

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej, bardzo wysoką oceną nakładów na działalność innowacyjną oraz wysoką oceną zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to NCBNC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój

Wróć do tabeli rankingowej