Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o.

WSK Sp. z o.o. (LLC)

Ocena w systemie 5A: BCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 34

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.wzk.com.pl

Rok powstania: 1994

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 39–300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: produkcja statków powietrznych, silników i komponentów lotniczych

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o. specjalizuje się w produkcji lotniczych drzwi pasażerskich oraz luków wykonanych z metali lekkich, jak również w produkcji części precyzyjnych wykonywanych metodą obróbki skrawaniem dla głównych producentów samolotów z branży lotniczej.

Udziałowcy: Andrzej Surmacz – 50,0%, Bogdan Bańko – 50,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 8 018 4 517 6 292
Wynik finansowy
netto
3 876 1 173 1 004
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 8 21 10
Aktywa razem 16 306 15 171 14 954
Kapitał własny 15 888 14 455 14 286

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to BCNNN.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, członek Doliny Lotnicze

Wróć do tabeli rankingowej