Zakład Artykułów Ściernych ARMES

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 58

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.armes.com.pl

Rok powstania: 1996

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 37–400 Nisko, ul. Nowa Boczna 4Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: poddostawcy i podwykonawcy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Podstawowym przedmiotem działalności firmy ZAS Armes jest produkcja materiałów ściernych, które znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Wyroby firmy produkowane są z doskonałych surowców niemieckiej firmy Starcke GmbH & Co. KG, której firma jest generalnym przedstawicielem w Polsce. ZAS Armes jest firmą eksportującą swoje wyroby do Finlandii, Ukrainy, Danii, Portugalii, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz na Białoruś.

Udziałowcy: Sławomir Zadrużniak – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 17 132 16 132 16 783 15 648
Wynik finansowy
netto
1 876 -160 748 480
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 13 846 12 426 12 257 11 263
Kapitał własny 5 791 5 345 6 077 6 446

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CCNNN.

Status przedsiębiorstwa: członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej