Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CNNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 65

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.zkmsw.pl

Rok powstania: 1994

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 37–450 Stalowa Wola, ul. Władysława Grabskiego 54Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: poddostawcy i podwykonawcy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo jest producentem odkuwek matrycowych stalowych o masie jednostkowej 0,5÷300 kg. Wykonuje kucie odkuwek matrycowych ze stali węglowych oraz stopowych wg norm światowych DIN, BS, ASTM lub specyfikacji klienta. Przedsiębiorstwo posiada dwa oddziały kucia: młotowy i prasowy, oddział obróbki cieplnej, wyposażony w piece elektryczne mogące wykonywać wyżarzania, normalizację, ulepszanie cieplne odkuwek. W strukturach zakładu firma posiada własną narzędziownię, wykonującą oprzyrządowanie kuźnicze do produkcji własnej i usługowej. Obecnie zdolności produkcyjne zakładu to 32 tys. ton odkuwek rocznie.

Udziałowcy: Ladish Co., Inc. – 90,07%, Inni – 9,93%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 139 204 151 918 134 780 151 033 163 499 84 316
Wynik finansowy
netto
-1 545 -1 642 4 260 2 036 8 416 -5 847
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 937 700 979 809
Aktywa razem 83 403 82 215 104 439 111 540 117 351 96 453
Kapitał własny 37 498 35 856 40 115 40 485 50 451 44 604

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoką oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNNNC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej