Zakład Metalurgiczny WSK Rzeszów Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CNBNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 19

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.zmwskrz.com

Rok powstania: 2004

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 35–078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: poddostawcy i podwykonawcy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Zakład Metalurgiczny WSK Rzeszów Sp. z o.o. jest producentem komponentów metalowych dla różnych gałęzi przemysłu. Produkuje w ramach dwóch wyodrębnionych działów odlewy żeliwne, aluminiowe oraz odkuwki. Ponadto firma posiada Wydział Obróbki Mechanicznej oraz Modelarnię. ZM posiada duży, dobrze wyposażony dział produkcji oprzyrządowania. Jest ono robione ze stali, żeliwa, stopów aluminium, plastiku, drewna i gumy. Większość maszyn jest kontrolowana przez system CAD/CAM. Firma świadczy również usługi projektowania procesów odlewniczych.

Udziałowcy: METCAP Sp. z o.o. – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 177 852 159 280 177 903 187 862 122 897
Wynik finansowy
netto
-10 225 -9 339 3 405 -14 155 -4 635
Koszty zakończonych prac rozwojowych 1 036 2 694 2 696
Wartości niematerialne i prawne 4 490 4 130 4 901 3 281
Aktywa razem 128 783 123 549 148 471 157 405 135 286
Kapitał własny 79 825 70 486 73 890 59 735 55 100

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz bardzo wysoką oceną nakładów na działalność innowacyjną. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNBNN.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, członek Doliny Lotniczej, inwestor w badania i rozwój

Wróć do tabeli rankingowej