Zakład Narzędziowy w Świdniku Sp. z o.o.

The Toolmaking Factory in Świdnik Ltd.

Ocena w systemie 5A: CNNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 83

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.zn.swidnik.pl

Rok powstania: 1995

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 21–045 Świdnik, ul. Narzędziowa 16Zobacz na mapie

Województwo: lubelskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: poddostawcy i podwykonawcy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Zakład Narzędziowy w Świdniku specjalizuje się w produkcji komponentów metalowych dla wielu gałęzi przemysłu, w tym przede wszystkim dla przemysłu lotniczego. Specjalizuje się w produkcji form wtryskowych, specjalistycznych narzędzi skrawających oraz wszelkiego rodzaju przyrządów i narzędzi obróbczych. Zakład kooperuje z dużymi koncernami branży lotniczej: Snecma Moteurs Francja, Fokker Aerostructures, Fokker Special Products, Volvo Aero Norge.

Udziałowcy: Skarb Państwa – 31,08%, PZL Inwest Sp. z o.o. – 30,72%, WSK PZL-Świdnik S.A. – 20,94%, Inni – 17,26%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 16 687 17 882 19 103 19 653 19 320 17 106
Wynik finansowy
netto
73 97 -120 21 97 -2 012
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 51
Aktywa razem 10 156 12 329 13 409 14 850 14 008 15 546
Kapitał własny 5 703 6 560 6 440 6 461 6 181 4 169

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNNNN.

Status przedsiębiorstwa: członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej