Zakład Narzędziowy ZELNAR Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CCNNA

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 28

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.zelnar.com.pl

Rok powstania: 1996

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 35–016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: poddostawcy i podwykonawcy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Zakład Narzędziowy ZELNAR Sp. z o.o. jest zakładem produkcyjnym powstałym i funkcjonującym przy spółce Zelmer S.A., wykonującym zaawansowane technologicznie narzędzia dla przemysłu. Przedsiębiorstwo wytwarza szeroki asortyment wyrobów, a także prowadzi działalność usługową. W szczególności produkuje, modernizuje i regeneruje urządzenia i narzędzia technologiczne w zakresie: form do przetwórstwa tworzyw sztucznych, do odlewnictwa ciśnieniowego metalu, tłoczników, wykrojników, giętników, narzędzi specjalnych i skrawających.

Udziałowcy: Jerzy Krzysztof Siwek – 65,93%, Inni – 34,06%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 16 458 17 257 18 586 20 218 14 301 13 310
Wynik finansowy
netto
49 514 752 3 246 813 345
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 53 37 57 157
Aktywa razem 9 536 9 344 12 636 15 204 14 245 17 499
Kapitał własny 4 980 5 494 6 962 10 208 11 021 11 366

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i procesowej oraz najwyższą oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CCNNA.

Status przedsiębiorstwa: członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej