Zakłady Lotnicze Margański&Mysłowski Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CNBNA

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 4

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.marganski.pl

Rok powstania: 2002

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 43–300 Bielsko Biała, ul. Strażacka 60Zobacz na mapie

Województwo: śląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: produkcja statków powietrznych, silników i komponentów lotniczych

Opis działalności przedsiębiorstwa: Historia firmy sięga roku 1986, kiedy to powstało przedsiębiorstwo Margański&Mysłowski Zakłady Lotnicze. Początkowo firma skupiała się na działalności naprawczo-remontowej szybowców, z czasem firma przekształciła się w zakład projektujący i budujący statki powietrzne. Obecnie firma jest producentem dwusilnikowego samolotu EM-11 Orka oraz dwumiejscowych szybowców MDM-1 FOX i MDM-1 FOX P. W 2002 r. na zlecenie firmy ENECO powstaje prototyp wirnika elektrowni wiatrowej o mocy 1,2 MW. We współpracy z ROTHENSEER ROTORBLATTFERTIGUNG GmbH firma wykonuje elementy nośne do struktury łopat elektrowni wiatrowych.

Udziałowcy: Włodzimierz Mysłowski – 43,0%, Edward Margański – 30,4%, Grzegorz Mysłowski – 13,6%, Inni – 13,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 223 9 2
Wynik finansowy
netto
-24 589 -18 534 7 111 -768 -1 214 -2 108
Koszty zakończonych prac rozwojowych 340 170
Wartości niematerialne i prawne 598 351 301
Aktywa razem 11 486 12 316 14 604
Kapitał własny 2 709 4 794 4 586

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, bardzo wysoką oceną nakładów na działalność innowacyjną oraz najwyższą oceną zdolności do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNBNA.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, członek Doliny Lotniczej, inwestor w badania i rozwój

Wróć do tabeli rankingowej