Zakłady Mechaniczne Rufus Sp. z o.o.

RUFUS Mechanical Works Ltd.

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 45

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.rufus.com.pl

Rok powstania: 2004

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 39–200 Dębica, ul. Świętosława 272Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: poddostawcy i podwykonawcy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Zakłady Mechaniczne RUFUS Sp. z o.o. to firma produkcyjna dostarczająca wyroby i usługi dla przemysłu oponiarskiego, wydobywczego, motoryzacyjnego, wojskowego, hutniczego i lotniczego. Firma jest producentem wysokiej jakości części lotniczych stosowanych w samolotach cywilnych i wojskowych, podzespołów mechanicznych, systemów transportu technologicznego, hydraulicznych przewodów wysokociśnieniowych, układów sterowania, kontenerów oraz specjalistycznych maszyn i urządzeń o dużym stopniu złożoności. Firma przeprowadza również remonty bieżące i naprawy awaryjne oraz modernizację maszyn i urządzeń technologicznych.

Udziałowcy: Grzegorz Roman Wilk – 99,49%, Ewa Wilk – 0,51%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 23 907 23 244 23 433 15 424
Wynik finansowy
netto
1 926 525 445 732
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 16 102 12 532 8 970 8 067
Aktywa razem 34 095 32 548 26 891 23 818
Kapitał własny 23 663 24 188 23 522 20 514

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CCNNN.

Status przedsiębiorstwa: członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej