Paneliści

Leszek JasińskiLeszek Jasiński

Witold WiśniowskiWitold Wiśniowski

Tadeusz FerencTadeusz Ferenc

Janusz PęcherzJanusz Pęcherz

Fred GaultFred Gault

Tadeusz BaczkoTadeusz Baczko

Krzysztof KrystowskiKrzysztof Krystowski

Leszek WoźniakLeszek Woźniak

Barbara LiberskaBarbara Liberska

Andrzej PodsadowskiAndrzej Podsadowski

Elżbieta SzymańskaElżbieta Szymańska

Tomasz KośmiderTomasz Kośmider

Andrzej SłodownikAndrzej Słodownik

Katarzyna SkibaKatarzyna Skiba

Zygmunt NiechodaZygmunt Niechoda

Michał PileckiMichał Pilecki

Joanna PodgórskaJoanna Podgórska

Jacek RokickiJacek Rokicki

Janusz KacprzykJanusz Kacprzyk

   

Leszek Jasiński

Leszek Jasiński

Profesor w INE PAN i na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Związany z Centrum Europejskim Natolin. Od 2005 roku dyrektor INE PAN, gdzie jest również kierownikiem Zakładu Gospodarki Światowej.

Dawniej pracował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, w Instytucie Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, w Warszawskiej Wyższej Szkole Ekonomicznej, w Urzędzie Rady Ministrów (pion Pełnomocnika Rządu do spraw Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej), w Urzędzie Integracji Europejskiej i w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych.

do góry

Witold Wiśniowski

Witold Wiśniowski
Dr inż. mechanik, absolwent wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Całą swoją karierę zawodową związał z lotnictwem, a rozwój i przyszłość Instytutu Lotnictwa stały się jego pasją, celem i marzeniem.
Pierwsze 20 lat pracy poświęcił badaniom drgań samolotów, awansując do stanowiska kierownika Zakładu Wytrzymałości Konstrukcji.
Kiedy w roku 2002 został dyrektorem Instytutu Lotnictwa, podjął ostatnią próbę dokończenia programu „Iryda”. Upadłość PZL-Mielec i wielka restrukturyzacja przemysłu lotniczego zniweczyły te plany. Instytut utracił partnerów i rynek.
W roku 1998 Witold Wiśniowski ogłosił nową strategię zawartą w haśle: „świadczenie usług na światowym rynku badań naukowych””.
Konsekwentnie realizowana wizjonerska strategia wyznaczyła nowe miejsce Instytutu na globalnym rynku jako strategicznego partnera koncernów GE, UTC, itp.
Miarą sukcesu może być dzisiaj 1500 osobowe zatrudnienie, coroczny kilkunastoprocentowy wzrost przychodów, wielkie inwestycje modernizacyjne, wieloletnie kontrakty.
Obecnie Instytut Lotnictwa jest największym Instytutem badawczym w Polsce.
Dr inż. Witold Wiśniowski nieprzerwalnie prowadzi działalność naukową w zakresie dynamiki konstrukcji obiektów latających.
Od 10 lat corocznie organizuje w Waszyngtonie polsko-amerykańską konferencję „Nauka i Technologia”, uczestniczy w pracach zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Lotniczych Ośrodków Badawczych EREA, jest aktywnym działaczem SIMP, Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz Komitetów PAN.
Jest laureatem tytułu „Złotego Inżyniera 2010” w kategorii Nauka przyznawanego przez „Przegląd Techniczny” a także licznych odznaczeń i wyróżnień branżowych i państwowych.
do góry

Tadeusz Ferenc

Tadeusz Ferenc

(Ur. 1940) Prezydent Miasta Rzeszowa; z wykształcenia ekonomista; przez 28 lat kierował przedsiębiorstwami w branżach: transportowej, przemysłowej i komunalnej; stanowiska kierownicze obejmował w drodze konkursów. Trzy lata pracował na delegacji w Afryce. Przez 9 lat pełnił funkcję Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowe Miasto" w Rzeszowie. W latach 2001 - 2002 – poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. 10 listopada 2002 roku wybrany na prezydenta Miasta Rzeszowa w wyborach bezpośrednich; w 2006 r. ponownie wybrany na prezydenta Rzeszowa, w I turze, z wynikiem - 76,5 % poparcia (3. miejsce w Polsce!)

Od 2010 roku, po kolejnym zwycięstwie w pierwszej turze wyborów, po raz trzeci pełni funkcję prezydenta Miasta Rzeszowa.

Do największych sukcesów zalicza ponad dwukrotne powiększenie powierzchni miasta oraz utworzenie w Rzeszowie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oraz budowę ,,fabryki wody”, dzięki czemu wodę z rzeszowskich wodociągów można pic bez przegotowania.

Otrzymał prestiżowe wyróżnienie „Europejczyk Roku 2005”, przyznane przez Fundację Prawo Europejskie, I miejsce w ogólnopolskim konkursie "Primus Inter Populi”, organizowany przez AGH w Krakowie (2007). Zwycięzca rankingu miesięcznika „Forbes” w kategorii „Człowiek Roku 2007”, odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2010); zdobywca II miejsca w rankingu najlepszych prezydentów miast tygodnika NEWSWEEK (2010) oraz II miejsca w Konkursie INNOWATOR w kategorii na najlepiej zarządzane miasto (Centrum im. Adama Smitha). „Najlepszy Prezydent Miasta Roku 2010”, w konkursie krajowym „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości” (2010) oraz „Samorządowy Menadżer Roku 2010” w konkursie „Gmina Fair Play”, organizowanym przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Do wyboru na posła RP radny miasta Rzeszowa przez dwie kadencje, wiceprezes klubów sportowych ("Resovia", "Czarni", "Stal Rzeszów"). Działalność społeczna: pomoc dzieciom oraz osobom szczególnie pokrzywdzonym przez los. Zainteresowania: historia, sport (były piłkarz "Stali Rzeszów" i "Avii Świdnik"), obecnie czynnie uprawia tenis ziemny (Mistrz Parlamentu RP w tenisie ziemnym w 2002 r.).

do góry

Janusz Pęcherz

Janusz Pęcherz

Urodzony 1954 r. Prezydent Kalisza od 2002 r., z wykształcenia chemik i nauczyciel akademicki.

Ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. W 1984 uzyskał stopień doktora nauk chemicznych. Pracował w Polskiej Akademii Nauk w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych. W 1990 r. wyjechał na stypendium do Instytutu Maxa Plancka w Mainz w Niemczech. Obecnie wykłada w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu.

W latach 80. pełnił funkcję dyrektora kaliskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, w latach 90. stał na czele Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Kaliszu, a w latach 2000-2002 był prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu.

W 2002 wygrał po raz pierwszy wybory prezydenckie w Kaliszu. Swój sukces powtórzył w 2006 i 2010 r. Obecnie sprawuje trzecią kadencję.

Jego mottem życiowym są słowa Seneki „ Jeśli nie wiesz, do jakiego portu płyniesz pomyślne wiatry nie będą ci wiały.” Jego portem jest piękne, nowoczesne, przyjazne środowisku miasto – „Młode duchem najstarsze miasto w Polsce”.

do góry

Fred Gault

Fred Gault

Dr Fred Gault jest aktualnie profesorem w UNU-MERIT [UNU-MERIT jest wspólnym centrum badawczym United Nations University (UNU) i Maastricht University (UM), Maastricht, Holandia] oraz profesorem nadzwyczajnym i członkiem Instytutu IERI (Institute for Economic Research on Innovation - Instytut Badań Ekonomicznych nad Innowacjami) Politechniki Tshwane (Tshwane University of Technology - TUT) w Republice Południowej Afryki (Tshwane to nowa nazwa Pretorii oraz obszaru metropolitalnego w RPA). W UNU-MERIT, pełniącym rolę think tanku ONZ w zakresie badań nad polityką naukowo-techniczną i innowacyjną, dr Gault koordynuje prace nad badaniami dotyczącymi działalności innowacyjnej w wybranych krajach afrykańskich.

Do kwietnia 2008 r. dr Gault przez wiele lat pracował w kanadyjskim Urzędzie Statystycznym (Statistics Canada), gdzie był dyrektorem jednostki organizacyjnej zajmującej się statystyką nauki, techniki i innowacji (Director of the Science, Innovation and Electronic Information Division). Był również odpowiedzialny za rozwój statystyki społeczeństwa informacyjnego - zarówno w Statistics Canada, jak i na arenie międzynarodowej jako członek i przewodniczący w latach 1997 - 2002 Grupy Roboczej OECD ds. Wskaźników Społeczeństwa Informacyjnego (Working Party on Indicators for the Information Society - WPIIS). Dr Gault ma również wielkie zasługi dla rozwoju statystyki nauki i techniki na arenie międzynarodowej jako przewodniczący w latach 2002 - 2008 Grupy Roboczej OECD ds. Wskaźników Naukowo-Technicznych (OECD Working Party of National Experts on Science and Technology Indicators - NESTI).

W ostatnich latach dr Gault brał również udział w pracach nad rozwojem badań działalności B+R i innowacyjnej prowadzonych pod kierunkiem Biura ds. Nauki i Techniki Nowego Partnerstwa na rzecz Rozwoju Afryki (Office of Science and Technology of the New Partnership for Africa’s Development - NEPAD).

Po przejściu na emeryturę w 2008 r. dr Gault pracował jako profesor wizytujący (Visiting Fellow) w Kanadyjskim Międzynarodowym Centrum Badań nad Rozwojem (Canadian International Development Research Centre - IDRC) w Ottawie, biorąc jednocześnie udział jako ekspert w pracach nad Strategią Innowacji OECD (OECD Innovation Strategy), których wyniki opublikowane zostały w 2010 r.

Dr Gault jest autorem i współautorem wielu publikacji dotyczących w szczególności problematyki działalności innowacyjnej i jej pomiarów w kontekście potrzeb polityki naukowo-technicznej. Jego najnowsze dzieło to książka "Innovation Strategies for a Global Economy - Development, Implementation, Measurement and Management" (Strategie innowacji dla gospodarki globalnej - rozwój, wdrażanie, pomiary i zarządzanie) opublikowana w 2010 r. wspólnie przez wydawnictwo Edward Elgar (EE) i IDRC.
Dr Gault posiada tytuły zawodowe i stopnie naukowe (B. Sc., M. Sc. i PhD) w zakresie fizyki i nauk ekonomicznych uzyskane na renomowanych uczelniach brytyjskich i kanadyjskich (McGill University w Montrealu, University of London i inne). Jest również członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Komputerowego (Member of the BCS - British Computer Society).
 

do góry

Tadeusz Baczko

Tadeusz Baczko

Profesor Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Koordynator i inicjator powstania Sieci Naukowej MSN, kierownik programu badań nad innowacyjnością polskich przedsiębiorstw. W latach 2002–2004 dyrektor Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych GUS i PAN. Profesor i wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN a poprzednio w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej, Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Prywatnej Wyższej Szkole Biznesu i Administracji w Warszawie. Współtwórca CASE i członek jej Rady Fundacji. Jest członkiem rad naukowych Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania WSISiZ. Uczestnik OECD Working Party on National Experts on Science and Technology Indicators, Honorowy Ambasador Kongresów Polskich, ekspert europejskiej sieci ETEPS, ekspert DG RTD KE UE w zakresie oceny "Monitoring Industrial Research: The EU Industrial B+R Investment Scoreboard (2005–2006). Jest współtwórcą pierwszych polskich publicznych rankingów przedsiębiorstw, w tym wydanej w 1984 r. Listy 500 największych polskich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego, a także szeregu innych rankingów polskich przedsiębiorstw. Koordynował i realizował liczne międzynarodowe projekty badawcze m.in. z Uniwersytetem Harwardzkim, International Center for Economic Growth, San Francisco. Od 2005 r. koordynuje projekt "Raport o Innowacyjności Gospodarki Polski" oraz w latach 2006–2008 projekty typu foresight w INE PAN, takie jak FOREMAT, ROTMED, Narodowy Program Foresight Polska 2020. Najnowsze publikacje: Baczko T. (red.) Raport o innowacyjności gospodarki Polski (w latach 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010), INE PAN, Warszawa 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011; Baczko T., Towards Knowledge Driven w: Individual Integrated Indicators of Innovativeness współautor z Januszem Kacprzykiem, Sławomirem Zadrożnym w: Knowledge-Based Intelligent System Advancements: Systemic and Cybernetic Approaches, edited by Jerzy Jozefczyk and Donat Orski. Information Science Reference, IGI Global, Hershey-New York, 2011; Baczko T. (red.), The Future of Science and Technology and Innovation Indicators and the Challenges Implied, INE PAN, Warszawa 2009.

do góry

Krzysztof Krystowski

Krzysztof Krystowski

Obecnie V-ce Prezes Grupy Avio ds. Europy Wschodniej, Prezes Avio Polska, Prezes Polonia Aero. Jest także Prezesem Zarządu Federacji Firm Lotniczych Bielsko stowarzyszenia będącego liderem Śląskiego Klastra Lotniczego oraz członkiem Rady Głównej PKPP Lewiatan. Członek Narodowej Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP oraz Rady Przemysłowo – Obronnej przy Ministrze Obrony Narodowej. W latach 2005 – 2008 był Dyrektorem Generalnym ds Rozwoju Biznesu a potem V-ce Prezesem Avio Polska. W tym czasie był także przedstawicielem polskiego przemysłu lotniczego w grupie nieformalnej przy Komisji Europejskiej ds. Joint Technology Initiative „Clean Sky” dla europejskiego przemysłu lotniczego. W latach 2004 – 2006 Przewodniczący Rady Fundacji „Centrum Innowacji” FIRE zajmującej się pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom innowacyjnym działającym w oparciu o najnowocześniejsze technologie. W latach 2003 – 2006 V-ce Minister w Ministerstwie Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej a następnie Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Odpowiadał za konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz Urzędem Patentowym RP, a także za restrukturyzację przemysłu obronnego i lotniczego oraz offset. Wielokrotnie reprezentował Polskę w Radzie ds. Konkurencyjności UE. W latach 1995-2003 pracownik i manager w Grupie IMPEL (kolejno: dyrektor marketingu, z-ca i dyrektor operacyjny, v-ce prezes i dyrektor ds. marketingu i strategii, prezes jednej ze spółek, członek rad nadzorczych).

Ukończył Wydział Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uzyskał tytuł MBA na Wyższej Szkole Zarządzania Polish Open University i Oxford Brooks University, a także ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
 

do góry

Leszek Woźniak

Leszek Woźniak

Prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Rzeszowskiej. Pełni funkcję kierownika Katedry Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności oraz Prorektora ds. Kształcenia. Jest autorem ponad 400 publikacji z zakresu innowacyjności, foresight, zarządzania, ekonomii, ochrony środowiska. Był kierownikiem zrealizowanego Projektu Foresight „Priorytetowe Technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego”, uczestniczył także w realizacji kolejnego projektu foresight „Kierunki rozwojowe technologii materiałowych na potrzeby klastra lotniczego „Dolina Lotnicza”, uczestniczył także w realizacji narodowego Projektu Foresigt „Polska 2020”, jako członek dwóch paneli tematycznych.

do góry

Barbara Liberska

Barbara Liberska

Barbara Liberska jest profesorem ekonomii, specjalistą w dziedzinie ekonomii międzynarodowej.

Pracuje w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorka książek i artykułów poświęconych światowej gospodarce, procesom globalizacji oraz wschodzącym potęgom gospodarczym jak Brazylia, Indie i Chiny.

Jest członkiem następujących komitetów naukowych: Komitet Nauk Ekonomicznych PAN, Komitet Prognoz przy Prezydium PAN, Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komitet Redakcyjny czasopisma "Ekonomista". Wykładała na wielu uczelniach zagranicznych: w USA, w Meksyku, w Brazylii, w Korei Południowej oraz obecnie wykłada: na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Warszawskim oraz na studiach doktoranckich i MBA prowadzonych przez INE PAN. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych.

do góry

Andrzej Podsadowski

Andrzej Podsadowski

Po ukończeniu Wydziału Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej w 1980 roku Andrzej Podsadowski rozpoczął pracę jako inżynier badawczy w Centrum Badań i Rozwoju z PZL Mielec. Rozpoczął swoją karierę zawodową z aerodynamiki i dynamiki. W 1987 roku został powołany na szefa Dynamics lotu i stanowisko Departamentu aerodynamiki. W 1992 roku został głównym projektantem dla programu UAV "VECTOR" (był pomysłodawcą tego projektu). W 1995 r. założył Departament Marketingu Strategicznego z "PZL Mielec” Sp. z o.o. W kolejnym roku awansował na stanowisko członka zarządu, dyrektora handlowego  spółki. Od 2000 do 2004 r. był dyrektorem zarządzającym Engineering Design Centre, równolegle był członkiem Zarządu GE Company Polska Sp. z o.o. Po 25 latach pracy w polskim sektorze lotniczym rozpoczął pracę na stanowisku ds. projektów w DG RTD w jednostce H-3 (aeronautyka) Komisji Europejskiej. Od 2009 roku, pracuje jako GRA-ITD projektu Czyste niebo.

do góry

Elżbieta Szymańska

Elżbieta Szymańska

Elżbieta Szymańska jest doktorem nauk ekonomicznych i pracuje jako adiunkt w Katedrze Turystyki i Rekreacji na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. W głównym nurcie jej zainteresowań znajduje się działalność organizacji pozarządowych oraz ekonomika przedsiębiorstw usługowych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności i efektywności przedsiębiorstw turystycznych. Jest autorką ponad 50 publikacji, wśród których za najważniejsze należy uznać pozycje zwarte: „Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych w Polsce” oraz „Biura podróży na rynku usług turystycznych”. Równocześnie E. Szymańska posiada duże doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej, gdyż przez kilkanaście lat zarządzała biurem podróży oraz dwoma ośrodkami wypoczynkowymi. Pełniła też liczne funkcje w organizacjach pozarządowych, między innymi w Polskiej Izbie Turystyki, Zrzeszeniu Hoteli Polskich oraz American Society of Travel Agents. E. Szymańska jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

do góry

Tomasz Kośmider

Tomasz Kośmider

Prezes i założyciel Fundacji Partnerstwa Technologicznego TECHNOLOGY PARTNERS (FTP)

Fundacja Technology Partners w Warszawie, reprezentująca konsorcjum 9 polskich instytutów naukowo-badawczych, posiada status Centrum Zaawansowanych Technologii, nadany decyzją Ministra Nauki i Informatyzacji w 2004 roku. FTP jest jednostką naukową prowadzącą samodzielnie badania w zakresie zarządzania B+R i innowacjami, oraz zarządzającą realizacją projektów badawczych w różnych obszarach nauki i techniki. Poprzednie funkcje: Dyrektor programu Master of Business Administration, Międzynarodowa Szkoła Handlu w Ryni, Dyrektor Bankowego Centrum Komputerowego NBP, Zastępca Dyrektora Przedsiębiorstwa Eksportu Geodezji i Kartografii GEOKART (Warszawa, Algier), Attache Ekonomiczny ds. kontaktów z UE w Ambasadzie Polski w Brukseli. Kierownika lub ekspert w licznych projektach realizowanych w Polsce i innych państwach europejskich przez firmę Arthur D. Little, dotyczących sektora NiT, zarządzania B+R oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw i infrastruktury. Uczestnik (autor referatów) licznych międzynarodowych konferencji, w tym organizowanych przez UE, OECD, EIRMA, ISPIM, RADMA, dotyczących współpracy naukowo-badawczej oraz zarządzania B+R. Członek EURAB 2 oraz członek Zarządu EARTO oraz Knowledge4Innovation. Dr Kośmider otrzymał doktorat na Uniwersytecie Warszawskim oraz stopień MBA w INSEAD, Fontainebleau, Francja.

do góry

Andrzej Słodownik

Andrzej Słodownik

Andrzej Słodownik ma 40-letnie doświadczenie w  zarządzaniu operacyjnym linią  lotniczą zdobyte w Polskich Liniach Lotniczych,  gdzie zajmował różne stanowiska od technika samolotu do Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych. Był także odpowiedzialny za wprowadzenie do eksploatacji w PLL LOT pierwszego samolotu Boeing 767. W roku 2000  zainicjował współpracę PLL LOT z Uniwersytetem Warszawskim w dziedzinie modelowania systemu operacyjnego LOT, która to współpraca zaowocowała opracowaniem metod redukcji kosztów operacyjnych.

Andrzej Słodownik posiada  tytuł magistra inżyniera lotniczego i doktora nauk technicznych w dziedzinie niezawodności systemów. Posiada także dyplom ukończenia podyplomowych studiów w dziedzinie zarządzania linią lotniczą  prowadzonych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Powietrznych (IATA) w  Genewie.
 

do góry

Katarzyna Skiba

Katarzyna Skiba

Katarzyna Skiba studiowała Ochronę Środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym, a następnie uzyskała stopień doktora nauk rolniczych, agronomia-agrofizyka w Instytucie Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk. Posiada trzy dyplomy Studiów Podyplomowych: Prawo własności intelektualnej, Zarządzanie projektami i Polityka rolna z wykorzystaniem funduszy strukturalnych.

Przeszła kilka kroków zawodowej kariery, jak np. inspektor edukacji ekologicznej, specjalista w projektach finansowanych przez UE, wykładowca i pełnomocnik ds. funduszy UE. Pracowała również jako główny specjalista w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dołączyła do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku, gdzie początkowo pracowała jako ekspert patentowy. Od stycznia 2011roku pełni funkcję Dyrektora Departamentu Zbiorów Literatury Patentowej.

Dr inż. Skiba ma doświadczenie w dziedzinie własności intelektualnej, a w szczególności w ochronie własności przemysłowej, transferze technologii, badań i rozwoju, a także zarządzaniu projektami UE. Obszary jej specjalizacji obejmują również przedsiębiorczość akademicką i stosunki miedzy biznesem
a środowiskiem akademickim.

 

do góry

Zygmunt Niechoda

Zygmunt Niechoda

Dr inż. Zygmunt Niechoda urodził się 22 kwietnia 1946 r. w Janowie Podlaskim. Absolwent, a w latach 1970 – 1983 pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, specjalista w zakresie techniki laserowej i optoelektroniki. Absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie integracji europejskiej.

Od lat 80-tych współpracował z Polskim Komitetem Normalizacji, Miar i Jakości w zakresie normalizacji biorąc udział w opracowaniu polskich i międzynarodowych norm dotyczących bezpieczeństwa laserów. Był założycielem Normalizacyjnej Komisji Problemowej PKN ds. techniki laserowej i jej przewodniczącym. Od 1994 r., po reaktywowaniu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN), kieruje w nim Wydziałem Współpracy Międzynarodowej. Aktywnie uczestniczył w przygotowaniach do uzyskania pełnego członkostwa PKN w europejskich organizacjach normalizacyjnych CEN i CENELEC i akcesji Polski do Unii Europejskiej. Koordynował prace PKN związane z tym procesem, współpracując zarówno z właściwymi organami rządowymi, jak i Komisją Europejską. Od uzyskania członkostwa w 2004 r. jest członkiem Rady Technicznej i Rady Certyfikacyjnej  oraz zastępcą członka Rady Administracyjnej CEN, a także uczestniczy w pracach ich ciał doradczych. Pełni też obowiązki sekretarza polskiego Komitetu Krajowego Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC i członka krajowego Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO. Jest ekspertem  TAIEX oraz współpracuje z Bankiem Światowym  w realizacji  programów pomocy technicznej dla krajów trzecich.

Jest autorem wielu publikacji w kraju i za granicą. Od szeregu lat prowadzi działalność propagatorską normalizacji i jakości, w tym wykłady zarówno popularyzatorskie dla różnych środowisk gospodarczych, jak i specjalistyczne na wyższych uczelniach oraz szkolenia dotyczące zagadnień likwidacji barier technicznych w handlu i Jednolitego Rynku Europejskiego.  Jest  współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Jakości Zarządzania POLISOLAB i wiceprzewodniczącym Rady Programowej Klubu PF ISO 9000, zrzeszającego kilkaset polskich instytucji zainteresowanych polityką jakości. Wieloletni członek SEP i członek - założyciel Polskiego Komitetu Optoelektroniki.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład w działalność normalizacyjną i projakościową. Laureat Polskiej Honorowej Nagrody Jakości.

do góry

Michał Pilecki

Michał Pilecki

Michał Pilecki jest absolwentem ekonomii i socjologii. Pracuje na stanowisku kierownika projektu w Stowarzyszeniu Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza”. Zatrudniony również w Stowarzyszeniu Polskiego Przemysłu Lotniczego. Podczas swojej pracy odpowiedzialny m.in. za projekt współpracy Stowarzyszenia Dolina Lotnicza ze szkołami technicznymi średniego szczebla w woj. podkarpackim - Centrum Kształcenia Operatorów CEKSO, zastępca kierownika prac badawczych projektu foresight Kierunki rozwojowe technologii na potrzeby klastra lotniczego Dolina Lotnicza, członek grupy roboczej Space and Aerospace działającej w ramach sieci Enterprise Europe Network, członek komitetu sterującego projektu Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe ‘CNCB’ finansowanego z Programu Europa Centralna.
Zaangażowany również w projekty Emerging communities for collective innovation: ICT Operational tool and supporting methodologies for SME Associations ‘COLLECTIVE’ finansowanego z 7. PR oraz Clean Aerospace Regions ‘CARE’ finansowanego z Regionów WIedzy 7. PR.

do góry

Joanna Podgórska

Joanna Podgórska

p.o. Dyrektora, Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Katedra Gospodarki Administracji Publicznej). Ukończyła także: Studium Psychologii i Pedagogiki, Studium Integracji Europejskiej KSAP i Ecole Nationale d’Administration oraz studia podyplomowe „Zarządzanie projektami” WSPiZ im. Leona Koźmińskiego i Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

W latach 1998 – 2003 zajmowała się tematyką wspierania rozwoju polityki strukturalnej i regionalnej (MPiPS – przestrzenne aspekty polityki rynku pracy; Polska Agencja Rozwoju Regionalnego – m.in. tworzenie regionalnych strategii rozwoju regionów Phare-INRED/CpF, program Banku Światowego dla MSP, które ucierpiały w wyniku powodzi 1997 i 1998 r.; projekty rozwoju zasobów ludzkich w ramach Phare ESC 2000).

Od 2003 r. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiada za kreowanie i wdrażanie „miękkich” działań wspierających rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu.

do góry

Jacek Rokicki

Jacek Rokicki

Profesor na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, Kierownik Zakładu Aerodynamiki, Dyrektor Uczelnianego Centrum Badawczego Lotnictwa i Kosmonautyki w Politechnice Warszawskiej.

Ekspert w EU TRANSPORT Program Committee (2008-2010). W latach 2000-2011 lokalny koordynator programów Europejskich z zakresu Lotnictwa (HiReTT, M-DAW, NACRE, ADIGMA, FLOWHEAD, IDIHOM). Ekspert EU do oceny projektów 6. i 7. Programu Ramowego. Recenzent Programu CLEANSKY. Edytor Journal of Applied Mathematics. Członek Rady Naukowej Instytutu Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego Strategii Badawczej Przemysłu Lotniczego przygotowywanej przez Polską Platformę Technologiczną Lotnictwa.

Zainteresowania badawcze: Aerodynamika, Symulacje komputerowe, Lotnictwo.

do góry

Janusz Kacprzyk

Janusz Kacprzyk

Urodzony 12 lipca 1947 roku. Specjalność naukowa: informatyka, automatyka, modelowanie matematyczne, podejmowanie decyzji, systemy wspomagania decyzji, sztuczna inteligencja, logika rozmyta, bazy danych, analiza danych. Stopień doktora nauk uzyskał w zakresie informatyki w 1977 roku, stopień doktora habilitowanego – w 1990 roku, tytuł profesora – w 1997 roku; wypromował 7 doktorów nauk. Członek korespondent PAN od 2002 roku, członek rzeczywisty PAN od 2010 roku. Profesor, Instytut Badań Systemowych PAN; Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN; Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów; Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Politechnika Krakowska. Przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału IV Nauk Technicznych PAN.

Opublikował łącznie 5 książek, ponad 70 tomów pod redakcją, ponad 400 artykułów.

Członek międzynarodowych rad naukowych i zespołów doradczych: ECSC – European Centre of Soft Computing, Mieres, Hiszpania; KEDRI, University of Auckland, Nowa Zelandia; Centre of Intelligent Technologies, University of Wellington, Nowa Zelandia.

Udział w pracach rad redakcyjnych ponad 40 czasopism, m.in.: „Journal of Automation, Mobile Robotics and Intelligent Systems” (redaktor naczelny, od 2007 roku); „IEEE Transactions on Fuzzy Systems” (associate editor, od 2002 roku); Journal of Multivlued Logic and Soft Computing (associate editor, od 2001 r.).

Redaktor naczelny 4 serii książkowych w wydawnictwie Springer: „Advances in Intelligent and Soft Computing”; „Studies in Fuzziness and Soft Computing”; „Studies in Computational Intelligence”; „Intelligent Systems Reference Library”.
Członek korespondent zagraniczny (od 2007 roku) Hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Ekonomicznych i Finansowych RACEF (Real Akademia de Ciencias Economicas y Financiarias).

Działalność w międzynarodowych organizacjach naukowych: International Fuzzy Systems Association IFSA (Fellow of IFSA, od 1997 roku; skarbnik 2003-07; prezydent 2007-09); European Centre of Soft Computing ECSC (członek Rady Naukowej, od 2005 roku); Institute of Electrical and Electronics Engineers (Fellow of IEEE od 2005 roku; członek-zastępca Fellows Committee, 2009; członek Award Committee IEEE CIS, od 2009 roku;  członek Adcom IEEE CIS, od 2011 roku).

do góry