Program konferencji

9.00 Konferencja prasowa
9.00 - 9.30 Rejestracja uczestników, kawa
9.30 - 10.00 Uroczyste otwarcie pierwszej wystawy: „Innowacyjność lotnictwa”
Leszek Jasiński Dyrektor INE PAN
Witold Wiśniowski Dyrektor Instytutu Lotnictwa
10.00 - 10.30

Znaczenie transportu lotniczego dla rozwoju Polski
Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Rzeszowa
Janusz Pęcherz, Prezydent Miasta Kalisza

10.30 - 11.30

Możliwości wzrostu innowacyjności na przykładzie klastrów lotniczych w Polsce

Joanna Podgórska, Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Fred Gault, OECD/NESTI, Maastricht University

Michał Pilecki, Kierownik Projektu, Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA

Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego, Prezes Avio Polska

Karolina Bazan-Marcinczak,  Manager Wielkopolskiego Klastra Lotniczego

11.30 - 11.45 Prezentacja „Raport o Innowacyjności Sektora Lotniczego w Polsce”
Tadeusz Baczko, Sieć Naukowa MSN, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
11.45 - 12.00 Przerwa
12.00 - 12.40

Równoległe panele dotyczące węzłowych problemów sektora lotniczego
Panel 1: Współpraca nauki i gospodarki
Nowicka Iwona, Radca Ministra Departamentu Strategii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Witold Wiśniowski, Dyrektor Instytutu Lotnictwa
Leszek Woźniak, Politechnika Rzeszowska
Jacek Rokicki, Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Politechniki Warszawskiej


Panel 2: Umiędzynarodowienie
Michał Pilecki, Kierownik Projektu, Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA
Barbara Liberska, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Andrzej Podsadowski, JTI Clean Sky
Elżbieta Szymańska, Politechnika Białostocka
Karolina Bazan-Marcinczak, Manager Wielkopolskiego Klastra Lotniczego

 

Podsumowanie panelu

Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego, Prezes Avio Polska

Panel 3: Pomiar, normalizacja i certyfikacja
Katarzyna Skiba, Urząd Patentowy
Fred Gault, OECD/NESTI, Maastricht University
Tomasz Kośmider, Prezes Fundacji Partnerstwa Technologicznego Technology Partners
Andrzej Słodownik, OpenSky Consulting Group
Zygmunt Niechoda, Polski Komitet Normalizacyjny

 

Podsumowanie panelu

Tomasz Kośmider, Prezes Fundacji Partnerstwa Technologicznego Technology Partners

12.50 - 13.35 Perspektywy innowacyjności sektora lotniczego w Polsce
Fred Gault, OECD/NESTI, Maastricht University
Tomasz Kośmider, Prezes Fundacji Partnerstwa Technologicznego Technology Partners Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego, Prezes Avio Polska
Andrzej Słodownik, OpenSky Consulting Group
Andrzej Podsadowski, JTI Clean Sky
Leszek Woźniak, Politechnika Rzeszowska
Tadeusz Baczko, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
13.45 - 14.15

Wyróżnienie Najbardziej Innowacyjnych Firm Sektora Lotniczego.

14.15 - 15.15

Lunch

 

 

Wypowiedzi dodatkowe, udzielone dzień wcześniej dla telewizji Capital 24.

Prof. Tadeusz Baczko