Prof. Tadeusz Baczko, Sieć Naukowa MSN, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN