Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego, Prezes Avio Polska