Krzysztof Krystowski, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego, Prezes Avio Polska

Karolina Bazan-Marcinczak,  Manager Wielkopolskiego Klastra Lotniczego