Raport o innowacyjności sektora lotniczego w Polsce w 2010 roku

Raport o innowacyjnosci sektora lotniczego w Polsce w 2010 roku

Spis treści:

WPROWADZENIE
Tadeusz Baczko, Ponad granicami. Innowacyjna dynamika sektora lotniczego
ANALIZY SEKTOROWE
Iwona Świeczewska, Ocena pozycji przemysłu lotniczego w Polsce na tle międzynarodowym – ujęcie makroekonomiczne.
Barbara Liberska, Brazylijski przemysł lotniczy – sukcesy i wyzwania.
Dymitr Ogonowski, Rosyjskie możliwości technologiczne w eksporcie do Indii i Chin
Marek Niechciał, Dobre pomysły gotowe do wdrożenia.
Iwona Nowicka, Problematyka polskiego sektora lotniczego w projektach foresight.
Paweł Krzywina, Zmiany prawne w lotniczej działalności gospodarczej.
ANALIZY MIKROEKONOMICZNE.
Justyna Janik, Perspektywy rozwoju sektora lotniczego w Polsce.
Nela Grądzka, Kamil Kasner, Podstawy wzrostu innowacyjności sektora lotniczego w Polsce.
Krzysztof Krystowski, Przemysł lotniczy w Polsce i jego działalność innowacyjna.
Ewa Puchała-Krzywina, Czynniki ograniczające aktywność innowacyjną przedsiębiorstw sektora lotniczego w latach 2006−2009.
Krzysztof Krystowski, Działalność badawczo-rozwojowa polskiego przemysłu lotniczego – otwarcie na współpracę międzynarodową.
Witold Wiśniowski, Instytut Lotnictwa w roku jubileuszowym.
Artur Chaberski, Innowacyjne firmy rodzinne w sektorze lotniczym.
LISTA NAJBARDZIEJ INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA LOTNICZEGO W 2009 ROKU
Lista alfabetyczna przedsiębiorstw.
Objaśnienia kodów dla grup podklas PKD 2007 objętych badaniem
Słownik do Listy najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw sektora lotniczego w Polsce w 2009 r.
Informacja o wybranych innowacyjnych przedsiębiorstwach sektora lotniczego.
Objaśnienia do opisu innowacyjnych przedsiębiorstw sektora lotniczego.
Program badań nad innowacyjnością INE PAN.
Sieć Naukowa. Ocena wpływu działalności badawczo‑rozwojowej (B+R) i innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy.

 

Tradycja a innowacje

Procesy globalizacyjne, zmiany na scenie politycznej, zmiany społeczne i gopodarcze w Polsce i na świecie, prywatyzacja kluczowych gałęzi przemysłu, ubezwłasnowolnienie państwa w wielu obszarach, wpływ wielkich korporacji na kierunki rozwoju wykluczają pozornie wpływ tradycji na innowacyjne działania w naszym kraju. Uważne jednak spojrzenie na te procesy pozwala wyraźnie wyodrębnić tradycję w szerokim tego słowa rozumieniu jako element niezbędny w tworzeniu innowacji także w technice, w oparciu o ewolucyjny rozwój zespołów inżynierskich mających swój rodowód w tradycji, co szczególnie wyraźnie można prześledzić w przemysle lotniczym w Polsce. Nie od dziś wiadomo, że jego rozwój wymaga obecnie środków niedostępnych w budżecie jednego państwa i międzynarodowej współpracy, czego jesteśmy świadkami także w Polsce tak w sferze produkcji jak i w sferze badań i rozwoju. Przykładem może być 85 letnia działalność Instytutu Lotnictwa, którego historia jak i historia jego zespołow inżynierskich sa najlepszym tego przykładem. Realizując swoją podstawową misję Instytut Lotnictwa współpracuje z polskimi, europejskimi lub globalnymi przedsiębiorstwami lotniczymi wspierając rozwój w lotnictwie poprzez podnoszenie konkurencyjności produkowanych przez nie wyrobów, bądź opracowując, przekazując i wdrażając u nich nowe technologie. To wszystko nie było by możliwe bez tradycji, która jest przenoszona z pokolenia na pokolenie. Wspomnijmy tutaj prof. Sołtyka, który zaczynał swoja działalność przed II wojną swiatową, po wojnie tworząc o tradycle słynnego „PZL” zespół i konstruując samoloty na miarę naszych możliwości jak „Biesa” czy „Iskrę”. To dzięki tej tradycji możliwe było skonstruowanie przerwanego później programu samolotu „Iryda”, która konsolidowała wysiłki wielu tysięcy ludzi przemysłu lotniczego i dała warunki do dalszego rozwoju „Doliny Lotniczej”, gdzie aktualnie inwestują najlepsze firmy lotnicze świata. Dzieki temu programowi zespoły konstruktorów i badaczy z naszego instytutu odniosły sukces w kilkunastu projektach Ramowych Programów Europejskich, jak np. projekt „Helix”, gdzie opatentowano rewelacyjny system mechanizacji skrzydła samolotu, potwierdzony badaniami znanych europejskich instytutów lotnictwa czy projekt „Epats”, gdzie przedstawiono nową wizję rozwoju transportu lotniczego w Europie, zauważoną w stosownych dokumentach Unii Europejskiej. To w Instytucie Lotnictwa powstało EDC, gdzie zintensyfikowano współpracę z światowym potentatem General Electric i wykonuje się zadania badawczo-rozwojowe z obszaru silników lotniczych i ich pochodnych, sprężarek odśrodkowych, osiowych i tłokowych, turbin gazowych turbin parowych - akcyjnych i reakcyjnych, turboekspanderów, napędów elektrycznych ale i szeroko pojętych problemów w obszarze instalacji przemysłowych. Właśnie otwarto w nim niedawno najnowocześniejsze i drugie, co do wielkości Laboratorium Testów Ciśnieniowych Urządzeń Wydobywczych Ropy i Gazu, które powstało dzięki współpracy Instytutu Lotnictwa z General Electric. W laboratorium testowane będą produkty używane w przemyśle naftowym, służące do wydobycia ropy i gazu (w tym podwodnego). Zatrudnienie młodych inżynierów wzrosło w stosunku do roku ubiegłego o 40%! To dzięki tradycji młodzi ludzie zarażeni bakcylem lotnictwa wspierani przez starszych kolegów budują startosferyczny samolot Phoenix albo silnik lotniczy wykorzystujacy zjawisko wirujacej detonacji, ryzykując starcie z bezduszną biurokracją ale i bezwzględnymi prawami przyrody, przekraczając dotychczasowe granice wiedzy lotniczej. Stąd też Instytytut Lotnictwa promieniuje swoim zapałem na innych, ale i stara się wspierać małe przedsiębiorstwa lotnicze, które choć przeżywaja kryzys tworzą nowe udane polskie konstrukcje jak np. samolot Orka – ostatnio certyfikowany przez EASA, czy tez najpięknieszy szybowiec świata „Diana”, niedoceniany w kraju zdobywca wielu światowych sukcesów. To tradycja pchnęła wszystkich entruzjastów polskiego lotnictwa, aby pracując w róznych miejscach i programach krajowych czy międzynarodowych połaczyć się w nowej organizacji lotniczej „Polskie Stowarzyszenie Aeronautyki i Astronautyki”, będącej wyzwaniem dla nowych czasów w oparciu o nasze lotnicze tradycje! Będzie ona wspierać innowacje, wiedzą to wszyscy ludzie lotnictwa.

Zbigniew Pągowski