Jak gospodarować odpadami?

Gospodarka odpadami powinna być zawsze prowadzona w sposób, który nie przeszkadza ludziom i przyrodzie, nawet poprzez hałas czy zapach. Musi być również bezpieczna dla powietrza, wody, gleby oraz roślin i zwierząt, a tym samym dla zdrowia ludzkiego. Należy zadbać o to, aby obciążenie otaczającego środowiska odpadami było jak najmniejsze. Dlatego ważne jest, aby przede wszystkim zapobiegać powstawaniu śmieci. Jeśli jednak nie da się tego uniknąć, należy dołożyć wszelkich starań, aby dać mu szansę na jego ponowne wykorzystanie. Między innymi może to pomóc w recyklingu.

Jak gospodarować odpadami?

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r., „każda wyrzucona substancja lub przedmiot, który ma zostać usunięty, przeznaczony lub wymagany do usunięcia przez właściciela” jest uważany za odpad. Ustawodawstwo kategoryzuje odpady (ponowne wykorzystanie, recykling, recykling do innych celów, unieszkodliwianie), co jest podstawą dla firm do opracowania polityki gospodarowania odpadami. Dlatego przedsiębiorstwa muszą zobowiązać się do gospodarowania odpadami „bez ryzyka dla wody, powietrza, gleby, roślin lub zwierząt; bez uciążliwości związanych z hałasem lub zapachem; i bez negatywnego wpływu na obszary wiejskie lub interesy specjalne. Dotyczy to całego sektora. Dyrektywa wymaga również od firm lub oficjalnie uznanych operatorów do ich unieszkodliwiania. Firmy są również zobowiązane do sortowania odpadów w przedsiębiorstwie według ich rodzaju. Czy firma sama zajmuje się odpadami, czy też zleca to zadanie usługodawcy – należy to robić w odpowiednim miejscu. System i śledzenie przesyłek są rejestrowane. Środki te obejmują zarówno odpady z działalności pracowników, jak i odpady wytwarzane na miejscu podczas produkcji.

Gospodarka odpadami

Większość krajów na świecie posiada standardy sortowania i selektywnej zbiórki oraz dalszego usuwania odpadów. To one tworzą ramy, w których funkcjonuje sektor gospodarki odpadami. W Polsce zgodnie z ustawą o odpadach, gospodarka odpadami to wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów, tj. zbieranie, transport, przetwarzanie, nadzór, unieszkodliwianie i obrót. Nowoczesne zintegrowane systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w krajach wysoko rozwiniętych powstają w oparciu o ideę sortowania i recyklingu odpadów z gospodarstw domowych, małych gałęzi przemysłu, usług i handlu.

W Polsce w 2004 roku ponad 95% odpadów komunalnych trafiało na składowiska. Dziś odchodzi się od tej metody gospodarowania odpadami na rzecz recyklingu. Obecnie składujemy prawie 40% wytworzonych odpadów, prawie 30% poddajemy recyklingowi, a resztę spalamy w spalarniach odpadów lub kompoście. Jednak najbardziej idealną metodą gospodarowania jest wykorzystanie surowców zawartych w odpadach w procesie recyklingu. Szukając odpowiedniej firmy do gospodarowania odpadami, zobacz ofertę:  https://agrex-eco.pl/. Oddając wszystkie odpady w ręce jednego partnera, zyskujesz większą kontrolę nad gospodarką odpadami. Kompleksowe podejście i partnerstwo pozwala nam również proponować optymalizacje i ułatwiać komunikację w całym systemie.

Proces gospodarowania odpadami

W wielu regionach dynamika przemysłowa i gospodarcza, konsumpcjonizm oraz związany z tym szybki i niekontrolowany wzrost ilości odpadów sprawiły, że kwestie związane z ochroną środowiska stały się priorytetem. Niepokojące zmiany klimatyczne, takie jak rosnące średnie temperatury na świecie, duże połacie ziemi zamieniające się w martwe pustynie, topnienie lodowców antarktycznych czy rosnące zanieczyszczenie wód oceanicznych sprawiają, że dbanie o planetę staje się zadaniem krytycznym, które decyduje o przetrwaniu człowieka. Jakość życia dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Wystarczy udać się do lasu na obrzeżach lub nad jezioro położone w pobliżu dowolnego większego miasta i przekonać się, jak wiele osób ignoruje proste zasady sortowania śmieci i wyrzuca je w dowolne miejsce. Na dłuższą metę takie niedyskrecje mogą prowadzić do katastrof ekologicznych, szkodząc nie tylko przyrodzie, ale co ważniejsze nam samym.